Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Berguzar Korel και ο Halit Ergenc πηγαίνουν για ψώνια!!!

 
 
Same love and shopping
Korel and Halit Bergüzar Ergenç, together with their son Ali were İstinye Park shopping center. Couple dining here, as in the public spotlight. At the exit, taking the hand of one hand and looking into the eyes of the other, Ergenç said: "Having children is the most beautiful feeling in the world and and is the largest and particular event. I have left beard for dear me.
I Lose Weight While more than my wife. 
 


 by DarkAngel

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου